Đáp án đề thi chính thức môn Hóa khối A B năm 2012 - Kỳ thi thử Đại học 2012

Các bạn xem Đáp án đề thi chính thức môn Hóa khối A B năm 2012  - Kỳ thi thử Đại học 2012. Các bạn t...

Các bạn xem Đáp án đề thi chính thức môn Hóa khối A B năm 2012  - Kỳ thi thử Đại học 2012. Các bạn thi thử môn Hóa có thể kiểm tra lại kết quả của mình.
dap an de thi thu dh mon hoa khoi a b nam 2012 lan 1
Dưới đây là đáp án chính thức môn hóa khối a b 2012:
Download

Xem đề thi môn hóa khối a b lần thi thứ nhất tại đây: De thi thu dh mon hoa 2012

Xem hướng dẫn tham gia kỳ thi thử tại đây: Huong dan tham gia thi thu dh 2012Giải quyết thắc mắc của thí sinh:

Câu 2. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc,
dung dịch A thu được chỉ chứa hai muối và còn có kim loại chưa phản ứng. Hai muối đó là
A. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.
B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 .
C. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 hoặc Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.
Theo đáp án của vietmaths.com là C
Nhưng theo đề , còn có kim loại chưa phản ứng nên không thể có muối Fe(NO3)3 nên đáp án C không chính xác
Theo em là đáp án B
Câu trả lời là: Đúng là đáp án câu B do sơ suất nên chúng tôi đánh máy nhầm.
Đáp án B là đáp án đúng: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 .

Câu 15. Có phản ứng: X + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Cho em hỏi X là các chất nào ?
Em xin cảm ơn
Câu trả lời là:
Năm chất đó gồm: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2

Đề bài: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung

dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp

khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của mA. 38,34. B. 34,08. C. 106,38. D. 97,98.

Theo đề bài thì HNO3 dư và nếu như không nói gì thì hiệu suất phản ứng coi như 100% nên Al hết tuy nhiên

nAl pứ=ne nhận/3=ne nhường/3=(8nN2O+10nN2)/3

nN2O=nN2=0,03 mol

nAl pứ=0,18mol

mAl pứ=4,86

Câu trả lời như sau: 
Dùng sơ đồ chéo hoặc lập hệ pt ta tìm ra thành phần hỗn hợp Y gồm:  0,03 mol N2O; 0,03 mol N2.
 * nAl = 12,42/27 = 0,46 mol
             Al      ®    Al3+     +     3e-                       2N+5      +      8e-    ®   N2O
    mol: 0,46   ®     0,46           1,38              mol:                     0,24   ¬   0,03
                                                                               2N+5      +     10e-   ®   N2
                                                                         mol:                    0,30    ¬  0,03
Số mol e hai bên không bằng nhau, trong khi nhôm tan hết, vậy còn có N+5 tham gia tạo muối amoni:
                                                                              N+5        +      8e-        ®     NH4+
                                                                      mol:               1,38 - 0,54  ®     0,105
 Dung dịch thu được sau phản ứng chứa 0,46 mol Al(NO3)3; 0,105 mol NH4NO3
        mmuối khan­ = 0,46 . 213   +   0,105 . 80 = 106,38 gam
        m = 106,38
Lưu ý: Một số tài liệu, file đuôi .zip hoặc .rar mật khẩu mở file nếu có là: vietmaths.com

Bài viết liên quan

Đề thi thử đại học môn Hóa 8450853989411594432

Đăng nhận xét

  1. Anh admin cho em cái nick yahoo cá nhân của anh . Em muốn trao đổi trực tiếp với anh . Em xin cảm ơn . Nick của em là ducphuqn

    Trả lờiXóa
  2. Email: kinhtoanhoc@yahoo.com.vn

    Trả lờiXóa

emo-but-icon

Tìm kiếm

Đăng ký nhận bài

Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận tài liệu mới từ VIETMATHS.COM

Đăng ký xong, hãy mở email để xác nhận. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Chú ý phải làm theo hướng dẫn để nhận được tài liệu hay và nhanh nhất!!!


Tham gia cùng chúng tôiConnect Us

item