03-03-2012

Chuyên đề tìm cực trị (tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất) của biểu thức

Tags: , , , , , ,
Chia sẻ bài viết này với bạn bè nào:Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét