Một tài liệu hay bồi dưỡng HSG Toán tiểu học

Tài liệu gồm 2 phần Phần 1: Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán Phần 2: Suy luận toán học Gồm rất nhiều các chủ đề bồi dưỡ...

Tài liệu gồm 2 phần
Phần 1: Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán
Phần 2: Suy luận toán học
Gồm rất nhiều các chủ đề bồi dưỡng hsg toán tiểu học


Download tai lieu boi duong hsg toan tieu hoc

Lưu ý: Một số tài liệu, file đuôi .zip hoặc .rar mật khẩu mở file nếu có là: vietmaths.com

Bạn nên xem thêm tài liệu

Toán tiểu học 1047000956834048361

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Đăng ký nhận bài

Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận tài liệu mới từ VIETMATHS.COM
Đăng ký xong, hãy mở email để xác nhận. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Fan Page của chúng tôi

item