Về bài toán quy hoạch tuyến tính

Về bài toán quy hoạch tuyến tính là tên của một khóa luận tốt nghiệp mà chúng tôi sưu tầm được. Bài viết nằm trong chủ đề quy hoạch tuyến tí...

Về bài toán quy hoạch tuyến tính là tên của một khóa luận tốt nghiệp mà chúng tôi sưu tầm được. Bài viết nằm trong chủ đề quy hoạch tuyến tính, tối ưu hóa
Nội dung cơ bản:
Bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính tổng quát
Thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính
Thuật toán đơn hình đối ngẫu giải bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc
Bài toán tối ưu rời rạc
Một số thuật toán giải bài toán quy hoạch tuyên tính
Bài tập vận dụng
...
Download

Lưu ý: Một số tài liệu, file đuôi .zip hoặc .rar mật khẩu mở file nếu có là: vietmaths.com

Bạn nên xem thêm tài liệu

Tổ hợp - Toán rời rạc 2794928493263029260

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Đăng ký nhận bài

Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận tài liệu mới từ VIETMATHS.COM
Đăng ký xong, hãy mở email để xác nhận. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Fan Page của chúng tôi

item