14-10-2011

Chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 6 (new updating)

Tags: , , ,
Chia sẻ bài viết này với bạn bè nào:2 nhận xét:

  1. hoi hai so 2^n+1 va 2^n-1(voi n la so tu nhien >2) co the dong thoi la hai so nguyen to duoc khong ,vi sao

    Trả lờiXóa
  2. Không thể, vì ta có $2^n+1=(-1)^n +1(mod 3)$ và $2^n-1=(-1)^n -1(mod 3)$, do đó nếu n chẵn thì 2^n-1 chia hết cho 3, còn n lẻ thì 2^n+1 chia hết cho 3.

    Trả lờiXóa