17-04-2011

Phương pháp tỉ số thể tích để tính thể tích khối đa diện [ltdh]

Tags: , , ,
Chia sẻ bài viết này với bạn bè nào:Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét