Tài liệu ôn thi ĐH phần tích phân nguyên hàm của thầy Trần Phương

Tài liệu ôn thi ĐH phần tích phân nguyên hàm của thầy Trần Phương. Các bạn download về ôn thi nhé. Nội dung phần nguyên hmà tích phân Nguyên...

Tài liệu ôn thi ĐH phần tích phân nguyên hàm của thầy Trần Phương. Các bạn download về ôn thi nhé. Nội dung phần nguyên hmà tích phân
  1. Nguyên hàm, tích phân và bài tập sử dụng công thức.
  2. Tích phân các hàm số có mãu số chứa tam thức bậc hai
  3. Biến đổi và đổi biến nâng cao tích phân hàm phân thức hữu tỉ.
  4. Tích phân cơ bản của các hàm số lượng giác.
  5. Các phép đổi biến số cơ bản và nâng cao, tích phân hàm lượng giác.
  6. Phương pháp lượng giác hóa tích phân hàm vô tỉ.
  7. Tích phân hàm vô tỉ.
  8. Các dạng đặc biệt của tích phân xác định.
Download tai lieu on thi dai hoc mon Toan

Lưu ý: Một số tài liệu, file đuôi .zip hoặc .rar mật khẩu mở file nếu có là: vietmaths.com

Bạn nên xem thêm tài liệu

Toán học 8767979365654081884

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Đăng ký nhận bài

Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận tài liệu mới từ VIETMATHS.COM
Đăng ký xong, hãy mở email để xác nhận. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Fan Page của chúng tôi

item