Vật liệu kim loại, hợp kim

Vật liệu kim loại , hợp kim - xin giới thiệu tài liệu, sách vat lieu kim loai và hop kim. Chuyên mục...

Vật liệu kim loại, hợp kim, vat lieu kim loai, hop kim, kim loai
Vật liệu kim loại , hợp kim - xin giới thiệu tài liệu, sách vat lieu kim loai và hop kim.
Chuyên mục: Hóa học
Chuyên ngành:/ Kỹ thuật - Công nghệ / Cơ-Nhiệt-Luyện-Động lực / Luyện kim - Công nghệ kim loại
Sơ lược: Mở đầu
Chương 1 : Cấu tạo của kim loại và hợp kim

Chương 2 : Biến dạng dẻo và cơ tính
Chương 3 : Ăn mòn và bảo vệ vật liệu
Chương 4 : Nhiệt luyện thép
Chương 5 : Các phương pháp hoá bền bề mặt
Chương 6 : Các loại gang
Chương 7 : Khái niệm chung về thép
Chương 8 : Thép kết cấu
Chương 9 : Thép dụng cụ
Chương 10 : Kim loại và hợp kim màu
Chương 11 : Các vật liệu khác

Lưu ý: Một số tài liệu, file đuôi .zip hoặc .rar mật khẩu mở file nếu có là: vietmaths.com

Bạn nên xem thêm tài liệu

Sách Hóa đại học 7055823421104711929

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Đăng ký nhận bài

Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận tài liệu mới từ VIETMATHS.COM
Đăng ký xong, hãy mở email để xác nhận. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Fan Page của chúng tôi

item