Tài liệu ôn thi cao học Hóa học

Tên: Tài liệu ôn thi cao học Hóa học Tác giả: Vietmaths Đăng bởi: Vietmaths, Kinh Toán học Mô tả: Ng...

 ôn thi cao học Hóa Vô Cơ Phân Tích, on thi cao học, hóa phân tích, hoa phan tich
Tên: Tài liệu ôn thi cao học Hóa học
Tác giả: Vietmaths
Đăng bởi: Vietmaths, Kinh Toán học
Mô tả:
Nguồn phát hành: Nhà xuất bản giáo dục
Lời giới thiệu
Chương I - Mở đầu
Chương II - Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
Chương III - Nhiệt hoá học, Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học
Chương IV - Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

Chương V - Sự kết hợp nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt  động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng
Chương VI - Hệ một cấu tử
Chương VII - Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí
Chương VIII - Dung dịch lỏng vô cùng loãng
Chương IX - Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực
Chương X - Phương pháp hoạt độ
Chương XI - Cân bằng hoá học
Chương XII - Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học
Chương XIII - Nhiệt động lực học thống kê
Chương XIV - Quy tắc pha, Giản đồ pha
Chương XV - Hiện tượng bề mặt, Hấp phụ

Hóa lý tập 1 - Cơ sở nhiệt động lực học: Download
Hóa lý tập 1 - Nhiệt động lực học hoá học: Download

Lưu ý: Một số tài liệu, file đuôi .zip hoặc .rar mật khẩu mở file nếu có là: vietmaths.com

Bạn nên xem thêm tài liệu

Ôn thi cao học Hóa 5428966346843601229

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Đăng ký nhận bài

Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận tài liệu mới từ VIETMATHS.COM
Đăng ký xong, hãy mở email để xác nhận. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Fan Page của chúng tôi

item